دکتر امین زاده در نشست حقوق کشاورزی و کشاورزان:

تامین حقوق کشاورزان گامی موثر در حفظ حق امنیت غذایی شهروندان است

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه تاکنون بحث جدی درباره چارچوب حقوق کشاورزی و کشاورزان انجام نشده است، اظهار داشت: تامین حقوق کشاورزان و ترغیب آنها به تولید محصولات غذایی سالم، گامی موثر در تامین حقوق شهروندی و حفظ و ارتقای سلامت جامعه است.

شناسه خبر: 97044 -

شنبه 4 دی 1395 - 16:02

دکتر الهام امین زاده در نشست هم اندیشی حقوق کشاورزی و کشاورزان در دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اقتصاد کشورمان همچنان یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی است، گفت: با وجود اهمیت و جایگاه کشاورزی در ایران، متاسفانه تاکنون بحث جدی که منتج به نتیجه مشخصی درباره حقوق کشاورزی و کشاورزان شده باشد، مطرح نشده است.

وی با اشاره به اینکه هیچ اطلاعاتی درباره اینکه کشاورزان، دامداران و روستائیان کشورمان تا چه حد از جایگاه و حقوق و مسئولیتهای خودشان مطلع باشند، در دست نیست، افزود: قوانین و احکام ناظر بر ارث، باعث شده بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی به ویژه در روستاها خُرد شده و کارایی اصلی خود را از دست بدهند و حتی برخی از این اراضی کاربری و صرفه اقتصادی خود برای کشاورزی را از دست بدهند.

دکتر امین زاده اظهار داشت: دغدغه ما این است که آیا قوانین حوزه کشاورزی و دامداری، ساده و روان تدوین شده و آیا امکانی برای دسترسی راحت کشاورزان و دامداران به این قوانین و مقررات فراهم شده است؟

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: باید چارچوب مشخصی برای مسائل بیمه کشاورزان و اقدامات لازم برای پیشگیریِ از کارافتادگی کشاورزان و دامداران و بیمه های لازم برای بیماری و فوت و در کل ارتقای وضعیت امنیت شغلی آنها ایجاد شود.

دکتر امین زاده مساله مهم و اساسی درباره حقوق کشاورزان را وجود بازار مناسب برای محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: امنیت اقتصادی و بازار مناسب محصولات مهمترین مولفه حقوق کشاورزی و کشاورزان و یکی از مهمترین عوامل رونق و رشد کشاورزی است. لازم است یک ارزیابی دقیق از کیفیت خرید محصولات کشاورزی و به ویژه خرید تضمینی محصولات با توجه به حقوق کشاورزان انجام شود.

وی ادامه داد: باید امکانی ایجاد شود تا کشاورزان از تسهیلاتی که صندوقهای حمایتی برای آنها و کشاورزی کشور در نظر می گیرند، به موقع مطلع شوند و به سهولت بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

دکتر امین زاده برخورداری کشاورزان از امکان ایجاد صنایع تبدیلی کوچک و بزرگ در کنار مزارع خود و قائل شدن تسهیلات و امتیازاتی در این زمینه برای کشاورزان و دامداران روستایی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: همچنین کشاورزان باید بتوانند به راحتی از بهترین و جدیدترین تجهیزات و ماشین آلات مدرن کشاورزی بهره مند شوند.

دستیار حقوق شهروندی رییس جمهوری با بیان اینکه حمایت از حقوق کشاورزان به نوعی حمایت از حقوق مصرف کنندگان است، تصریح کرد: هر حمایتی از کشاورزان که به تولید محصولات سالم منتج شود، نوعی حمایت موثر از حقوق و سلامت آحاد جامعه و مصرف کنندگان این محصولات و گامی موثر در حفظ و ارتقای سلامت جامعه است.

وی امنیت غذایی را از مسائل مهم اجتماعی و حقوق مسلم شهروندان و از نکات مورد تاکید رییس جمهوری در منشور حقوق شهروندی ذکر کرد و گفت: در کنار تعریف و تدوین حقوق کشاورزان باید توجه به تولید محصولات غذایی سالم و حفظ و ارتقای سلامت و امنیت غذایی مردم به عنوان مسئولیتهای آنان در نظر گرفته شود.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: از سوی دیگر ارائه آموزشهای لازم برای استفاده بهینه و مدیریت شده از آب و چگونگی استفاده استاندارد از کودها و سموم کشاورزی هم جزو حقوق و هم جزو مسئولیتها و تکالیف کشاورزان و هم جزو حقوق شهروندی است.

دکتر امین زاده در ادامه با بیان اینکه مباحث مطرح درباره کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست بسیار به هم نزدیک و با یکدیگر همپوشانی دارند، اظهار داشت: پیشنهاد می کنم در پردیس کشاورزی استان البرز یک مرکز مطالعه حقوقی ایجاد شود تا در این زمینه مطالعات میدانی و تطبیقی با تحقیقات انجام شده در دیگر کشورها انجام دهد.

وی گفت: همچنین باید از توان سازمانهای مردم نهاد در زمینه اطلاع رسانی و ارائه آموزشهای لازم در زمینه حقوق و تکالیف کشاورزان و دامداران بهره گرفت. ایجاد یک نهاد داوری کشاورزی و آموزش کشاورزان درباره چگونگی کمک گرفتن از این نهاد در مواقع بروز اختلاف به ویژه در زمینه استفاده از آب و ارائه آموزشهای لازم برای افزایش رغبت کشاورزان به بهره گرفتن از ظرفیت تعاونی ها نیز از دیگر اقداماتی است که باید در راستای تامین حقوق کشاورزان انجام شود.

شناسه خبر: 97044

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده