رییس جمهوری بیشکک را به مقصد تهران ترک کرد

جمعه 3 دی 1395 - 15:33

شناسه خبر: 97003