رییس جمهوری آستانه را به مقصد بیشکک ترک کرد

شناسه خبر: 96970 -

پنجشنبه 2 دی 1395 - 14:18

شناسه خبر: 96970

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده