رییس جمهوری ایروان را به مقصد قزاقستان ترک کرد

چهارشنبه 1 دی 1395 - 17:31

شناسه خبر: 96935