دیدار خصوصی و مذاکرات مشترک با رییس جمهور ارمنستان

چهارشنبه 1 دی 1395 - 13:50

شناسه خبر: 96903