امضای اسناد و یادداشت تفاهم همکاری با حضور روسای جمهور ایران و ارمنستان

شناسه خبر: 96900 -

چهارشنبه 1 دی 1395 - 13:11

شناسه خبر: 96900

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده