امضای چهار سند و یادداشت تفاهم همکاری با حضور روسای جمهور ایران و اندونزی

چهارشنبه 24 آذر 1395 - 12:09

شناسه خبر: 96804