امضای 4 سند و یادداشت تفاهم همکاری با حضور روسای جمهوری ایران و فنلاند

شناسه خبر: 96079 -

چهارشنبه 5 آبان 1395 - 12:25

شناسه خبر: 96079

- دولت یادهم و دوازدهم