دکتر روحانی در نشست مشترک مطبوعاتی با رییس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین

شناسه خبر: 96043 -

سه شنبه 4 آبان 1395 - 12:30

شناسه خبر: 96043

- دولت یادهم و دوازدهم