جلسه دکتر امین زاده با سازمانهای مردم نهاد

شناسه خبر: 96029 -

دوشنبه 3 آبان 1395 - 18:23

شناسه خبر: 96029

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی