دکتر روحانی در نشست خبری پایان سفر به استان مرکزی

شناسه خبر: 96021 -

دوشنبه 3 آبان 1395 - 14:51

شناسه خبر: 96021

- دولت یادهم و دوازدهم