رییس جمهوری در اجتماع بزرگ و پرشور مردم خمین

شناسه خبر: 96002 -

دوشنبه 3 آبان 1395 - 10:19

شناسه خبر: 96002

- دولت یادهم و دوازدهم