بازدید دکتر نهاوندیان از مرکز ارتباطات مردمی در استان مرکزی

شناسه خبر: 95984 -

يکشنبه 2 آبان 1395 - 21:06

شناسه خبر: 95984

- دفتر رئیس‌جمهوری