دکتر نهاوندیان در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان مرکزی

شناسه خبر: 95979 -

يکشنبه 2 آبان 1395 - 19:19

شناسه خبر: 95979

- دفتر رئیس‌جمهوری