رییس جمهوری در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان مرکزی

شناسه خبر: 95976 -

يکشنبه 2 آبان 1395 - 18:35

شناسه خبر: 95976

- دولت یادهم و دوازدهم