رییس جمهوری در بازدید از کارخانه واگن پارس اراک

شناسه خبر: 95973 -

يکشنبه 2 آبان 1395 - 17:32

شناسه خبر: 95973

- دولت یادهم و دوازدهم