دکتر روحانی در دیدار با رییس جمهور ونزوئلا

شناسه خبر: 95935 -

شنبه 1 آبان 1395 - 17:09

شناسه خبر: 95935

- دولت یادهم و دوازدهم