دکتر انصاری در همایش ملی مدیران حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی

شناسه خبر: 95910 -

پنجشنبه 29 مهر 1395 - 13:32

شناسه خبر: 95910

- نهاد ریاست‌جمهوری