اولین جلسه شورای علمی معاونت حقوقی رئیس جمهور

شناسه خبر: 95874 -

سه شنبه 27 مهر 1395 - 16:17

شناسه خبر: 95874

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات