نشست خبری سخنگوی دولت

شناسه خبر: 95870 -

سه شنبه 27 مهر 1395 - 12:24

شناسه خبر: 95870

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات