دیدار با معاون رییس جمهور چین

شناسه خبر: 95786 -

يکشنبه 18 مهر 1395 - 14:25

شناسه خبر: 95786

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی