بازدید دکتر شریعتمداری از نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت یازدهم تحت عنوان هنر تدبیر

شنبه 17 مهر 1395 - 19:46

شناسه خبر: 95772