دکتر روحانی در نشست مشترک مطبوعاتی با نخست وزیر مالزی:

شناسه خبر: 95712 -

جمعه 16 مهر 1395 - 14:36

شناسه خبر: 95712

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم