دیدار با دبیرکل حزب کمونیست ویتنام

شناسه خبر: 95683 -

پنجشنبه 15 مهر 1395 - 14:17

شناسه خبر: 95683

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی