دیدار با نخست وزیر ویتنام

شناسه خبر: 95666 -

پنجشنبه 15 مهر 1395 - 09:09

شناسه خبر: 95666

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده