امضای اسناد همکاری و نشست خبری مشترک با رییس جمهور ویتنام

پنجشنبه 15 مهر 1395 - 08:50

شناسه خبر: 95665