امضای اسناد همکاری و نشست خبری مشترک با رییس جمهور ویتنام

شناسه خبر: 95665 -

پنجشنبه 15 مهر 1395 - 08:50

شناسه خبر: 95665

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی