مذاکرات مشترک مقامات عالیرتبه ایران و ویتنام

شناسه خبر: 95659 -

پنجشنبه 15 مهر 1395 - 07:12

شناسه خبر: 95659

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی

- جلسات