دیدار روسای جمهور ایران و ویتنام

شناسه خبر: 95658 -

پنجشنبه 15 مهر 1395 - 06:46

شناسه خبر: 95658

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی