استقبال رسمی رییس جمهوری ویتنام از دکتر روحانی

شناسه خبر: 95657 -

پنجشنبه 15 مهر 1395 - 06:34

شناسه خبر: 95657

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی