بازدید دکتر انصاری از نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت یازدهم تحت عنوان هنر تدبیر

شناسه خبر: 95654 -

چهارشنبه 14 مهر 1395 - 18:21

شناسه خبر: 95654

- نهاد ریاست‌جمهوری