ورود به فرودگاه هانوی پایتخت ویتنام

شناسه خبر: 95647 -

چهارشنبه 14 مهر 1395 - 16:04

شناسه خبر: 95647

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی