بازدید خانم مولاوردی از نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت یازدهم تحت عنوان هنر تدبیر

شناسه خبر: 95615 -

دوشنبه 12 مهر 1395 - 18:35

شناسه خبر: 95615

- نهاد ریاست‌جمهوری