بانک در بازدید از مرکز ارتباطات مردمی در قزوین

شناسه خبر: 95591 -

پنجشنبه 8 مهر 1395 - 18:08

شناسه خبر: 95591

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای استانی