کنفرانس خبری نمایشگاه عکس دستاوردهای سه ساله دولت / هنر تدبیر/

شناسه خبر: 95579 -

پنجشنبه 8 مهر 1395 - 15:55

شناسه خبر: 95579

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی