دکتر روحانی در نشست خبری پایان سفر به استان قزوین

شناسه خبر: 95568 -

پنجشنبه 8 مهر 1395 - 10:50

شناسه خبر: 95568

- دولت یادهم و دوازدهم