دکتر روحانی در جلسه شورای اداری استان قزوین

شناسه خبر: 95566 -

پنجشنبه 8 مهر 1395 - 09:39

شناسه خبر: 95566

- دولت یادهم و دوازدهم