دکتر روحانی در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان قزوین

شناسه خبر: 95551 -

چهارشنبه 7 مهر 1395 - 17:39

شناسه خبر: 95551

- دولت یادهم و دوازدهم