مولاوردی در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن

شناسه خبر: 95536 -

چهارشنبه 7 مهر 1395 - 12:26

شناسه خبر: 95536

- نهاد ریاست‌جمهوری