دکتر روحانی در دیدار دست اندرکاران اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن95

شناسه خبر: 95499 -

سه شنبه 6 مهر 1395 - 10:12

شناسه خبر: 95499

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها