جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان قزوین

شناسه خبر: 95171 -

شنبه 27 شهريور 1395 - 12:52

شناسه خبر: 95171

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات

- آلبوم اول نهاد رسایت جمهوری