جلسه مدیران عقیدتی و نظارت مراکز بسیج وزارتخانها ، ادارات و کارکنان

شناسه خبر: 95114 -

چهارشنبه 24 شهريور 1395 - 13:35

شناسه خبر: 95114

- نهاد ریاست‌جمهوری

- آلبوم اول نهاد رسایت جمهوری