بازدید مولاوردی از نهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

شناسه خبر: 95108 -

سه شنبه 23 شهريور 1395 - 20:58

شناسه خبر: 95108

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی