نشست برسی استانداردهای اجتماعی و اتاق فکر حقوق شهر وندی با حضور خانم دکتر امین زاده

شناسه خبر: 95073 -

چهارشنبه 17 شهريور 1395 - 12:45

شناسه خبر: 95073

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات