بازدید رییس جمهوری از توانمندیهای وزارت دفاع در حوزه هوایی

يکشنبه 31 مرداد 1395 - 11:15

شناسه خبر: 94806