دکتر رضوی در نشست معاونین عمرانی و مدیران کل روستایی استانداریها:

روستاها ظرفیت قابل توجهی در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به ظرفیتهای مناسب اقتصادی و اجتماعی در روستاها و نیز ایجاد زیرساختهای لازم برای استفاده از این ظرفیتها اظهارداشت: روستاها می توانند سهم سازنده و قابل ملاحظه ای در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

شناسه خبر: 94408 -

دوشنبه 28 تير 1395 - 13:31

دکتر سید ابوالفضل رضوی روز دوشنبه در نشست معاونین عمرانی و مدیران کل روستایی استانداریها با اشاره به تصویب «پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشتها و مناطق روستایی» و تعیین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به عنوان مجری این پروژه از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: سیاستگذاری توسعه مناطق محروم و روستاها به این معاونت محول شده و همه دستگاهها باید در بخش برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه روستایی با ما هماهنگ باشند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: با توجه به ظرفیتهای متنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق روستایی و نیز ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم از یک سو و ضرورت استفاده از تمام ظرفیتها برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید به تولیدات و خدمات روستایی توجه بیشتری شود تا سهم جامعه روستایی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال پایدار به طرق مختلف افزایش یابد.

دکتر رضوی به سهم 93.5 درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی و 36.6 درصدی بخش صنعت و معدن در روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: نکته قابل توجه آن است که در اقتصاد روستاها، سهم تولید از ایجاد ارزش افزوده 84.4 در برابر سهم 15.6 درصدی بخش خدمات است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم در تشریح اهداف پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در روستاها، افزایش نرخ مشارکت روستاییان در اقتصاد، ایجاد اشتغال پایدار روستایی به ویژه با افزایش سهم سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی عمومی، اصلاح ساختار اقتصادی روستاها و افزایش سهم اقتصاد روستاها از تولید ناخالص داخلی کشور را مورد اشاره قرار داد.

دکتر رضوی تصریح کرد: در این پروژه سالیانه ایجاد متوسط 361 هزار شغل جدید در روستاها هدف‌گذاری شده است.

شناسه خبر: 94408

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده