رییس جمهوری در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان کرمانشاه

شناسه خبر: 94377 -

يکشنبه 27 تير 1395 - 19:35

شناسه خبر: 94377

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده