مولاوردی در مراسم رونمایی از گزارش تحولات و وضعیت جمعیت:

سیاستهای کلی جمعیت واقع بینانه طراحی شده است/تحقق سیاست های کلی جمعیت در گرو تقسیم کار ملی است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده سیاستهای کلی ابلاغی جمعیت را واقع بینانه توصیف کرد و اظهارداشت: باید برای اجرای کامل و صحیح این سیاستها برنامه ریزی جامع و تقسیم کار ملی انجام شود که این برنامه ریزی ها از سوی معاون اول ریاست جمهوری طراحی شده است.

شناسه خبر: 94254 -

يکشنبه 20 تير 1395 - 14:06

شهیندخت مولاوردی روز یکشنبه در مراسم رونمایی از «گزارش تحولات و وضعیت جمعیت» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: تحقق سیاستهای کلی ابلاغی جمعیت، مستلزم تامین لوازم و توجه به چالشهای پیش روی اجرای این سیاستها است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه مقوله جمعیت و شاخصهای ترکیب سنی وجنسی جمعیت از مولفه های سنجش قدرت و اقتدار ملی کشورهاست، تاکید کرد: این مولفه ها زمانی می توانند در قدرت و اقتدار کشورها تاثیر مثبت بگذارند که در تناسب با منابع در دست و موجود باشند چرا که در غیر این صورت ، صرف افزایش نرخ جمعیت می تواند زمینه ایجاد چالش برای قدرت و اقتدار ملی باشد.

مولاوردی تصریح کرد: البته این برنامه ریزی به تنهایی برای تحقق سیاستها کافی نیست و باید در تقسیم کار ملی انجام شده و همه قوا و ارکان نظام به میدان آمده و از همه ظرفیتها در این مسیر بهره گرفته شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان ساخت: باید از سیاست زدگی و شتابزدگی در اجرای این سیاستها اجتناب کرد و در تمام مسیر از تجربه های موفق دیگران بهره گرفت و همه ظرفیتها و محدودیتها در اجرای این سیاستها را لحاظ کرد.

شناسه خبر: 94254

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده