دکتر امین زاده در کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز

شناسه خبر: 94250 -

يکشنبه 20 تير 1395 - 12:38

شناسه خبر: 94250

- نهاد ریاست‌جمهوری