رییس جمهوری در ضیافت افطار با وزرا ،معاونین وزرا ،استانداران و روسای سازمانها

شناسه خبر: 94057 -

پنجشنبه 3 تير 1395 - 20:32

شناسه خبر: 94057

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده